Mindfulness als individuele training.

De individuele training start weer vanaf 01 juni 2020. De ruimte is corona proof. 

 

Algemeen.

In 1979 is er een aandachttraining ontwikkeld die zich richt op het trainen van Mindfulness. Het programma is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn en wordt ook wel Mindfulness-Based stress Reduction (MBSR) genoemd.

in 2002 hebben drie zeer gerenommeerde onderzoekers, Zindel Segal, Mark Williams en John Teasdale, aandachttraining gecombineerd met technieken uit de cognitieve Psychologie. Deze variant wordt Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) genoemd. MBCT is ontwikkeld voor mensen die vaak last hebben (gehad) van depressieve gevoelens of van een hoge mate van spanningsklachten. MBCT legt meer de nadruk op het bewust worden van je gedachten, overtuigngen en opvattingen. Net als bij MBSR, staat zelf thuis oefenen centraal bij MBCT. De Mindfulness training die je volgt in de individuele setting is gebaseerd op MBCT.

 

De Opbouw.

De opbouw van de 8 bijeenkomsten van 1 uur,  kan grofweg in twee stappen worden verdeeld.

Aandacht en bewustwording. In bijeenkomst 1 tot en met 3 ligt de nadruk op het bewust worden van de automatische piloot en van de oordelende, snel afdwalende geest. Je leert om je aandacht bewust te richten op 1 ding en leer je je bewust te worden van lichamelijke signalen en grenzen.

Van bijeenkomst 4 tot en met 8 wordt de nadruk meer gelegd op hoe je de vaardigheden uit de eerste bijeenkomsten kunt toepassen bij het (h)erkennen van en het anders omgaan met negatieve gevoelens en gedachten.

Elke sessie wordt afgesloten met het meegeven van thuiswerk. Er wordt de deelnemers gevraagd dagelijks oefeningen thuis te doen. Net als bij de groepstrainingen hebben ook de 8 individuele sessies een vaste structuur en hebben wee het protocol aangepast tot de duur van 60 minuten per keer. 

Vooraf wordt er een gratis intakegesprek gevoerd met als doel de soort en de ernst van de huidige klachten en problemen te bespreken en te kijken naar de verwachtingen ten aanzien van de training, de motivatie en de mogelijkheden om de oefeningen elke dag te doen. Ook worden de contra-indicaties gecheckt en wordt nogmaals informatie gegeven over de opzet en het doel van de training.

 

Doelgroep:

De training is bedoeld voor mensen die zich vaak opgejaagd voelen, angstig zijn of dat zo ervaren, milde depressieve gevoelens hebben, stress ervaren in het werk of in de privé situatie en/of herstellend zijn van een burn-out. Ook voor hen die al enige ervaring hebben opgedaan in de GGZ hulpverlening maar geen baad hebben gehad bij hun behandeling.

 

Resultaat:

De training maakt de deelnemer weerbaarder voor stresservaringen, mentaal en emotioneel veerkrachtiger, het immuunsysteem en de slaap verbetert. Gevoelens van rust, ontspanning, vitaliteit en emotioneel welzijn wordt versterkt wat in een levenslang effect resulteert.

Groepsgrootte;    1  DEELNEMER.

Praktische informatie:

Duur:  1 uur per week, in overleg met de deelnemer te bepalen, gedurende 8 weken achtereenvolgend.

Kosten voor particulieren:  € 695,- , 0% btw

Bij vergoeding door de werkgever zijn de kosten € 995,-,  o% btw

 

Voorwaarden: 

Afmelden:  Afmelden kan tot 4 weken van te voren.  Vanaf 4 weken tot een week voor aanvang wordt 50% van het trainingsgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor aanvang is geen restitutie mogelijk evenals een annulering tijdens de training. een annulering dient schriftelijk te geschieden. Tijdens het gratis intake gesprek onderteken je een contract en ga je akkoord met de voorwaarden.  Mocht de intake binnen de 4 weken worden gemaakt, dan zijn dezelfde voorwaarden van toepassing, dit wordt met de deelnemer in overleg besproken.

Klik hier om u in te schrijven.