vuurtoren in de branding
rustige-zee-met-blauwe-lucht

‘Gedachte is oorzaak, ervaring is gevolg. Als je niet gelukkig bent met de gevolgen in je leven, moet je de aard van je gedachten veranderen’.

Marianne Williamson

Wat is Mindfulness?

Mindfulness wordt wel gedefinieerd als: ‘Het bewust en zonder oordeel aandacht geven aan het moment’. We herkennen allemaal de neiging om de dingen anders te willen dan ze zijn, vooral bij problemen zoals stress, pijn of ziekte. We laten ons dan makkelijk meesleuren door een stroom van gevoelens en gedachten (bijv. piekeren) en proberen moeilijke situaties te vermijden. De automatische denk- en gedragspatronen kunnen leiden tot gevoelens van spanning, angst of somberheid. In deze training leer je toe te laten wat er is, zonder het te willen veranderen. Het is namelijk juist het je ertegen verzetten waardoor klachten ontstaan, verergeren of in stand worden gehouden.

Mindfulness is een nieuwe en doeltreffende, evidence based, effectieve methode waarbij men leert om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van gedachten, gevoelens en emotie. Men leert om bewuster stil te staan bij de ervaring in het hier en nu en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere manier met gevoelens om te gaan en men kan effectiever omgaan met stress of andere lichamelijke en psychische klachten.

Met Mindfulness worden we ons bewust van de ‘automatische piloot’ en leren we met aandacht te handelen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor inzicht en het maken van keuzes. Je krijgt oefeningen aangereikt die zeer toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Je leert hoe het systeem, de gedachten, het gevoel en de gewaarwordingen werken volgens een menselijk mechanisme van ‘vluchten’ of ‘vechten’. Door de oefeningen krijg je inzicht (bewustwording) en ruimte om op een andere manier te reageren dan je gewend bent. Dit helpt je om stress te reduceren. Je psychische weerbaarheid wordt vergroot en bevordert de stressbestendigheid. Negatieve gedachten kunnen leiden tot psychische klachten. Door de training leer je rechtstreeks met negatieve gedachten, lastige gevoelens en spanningen in het lichaam om te gaan. Je wordt je er bewust van hoe je aandacht geeft aan gebeurtenissen.

Mindfulness leer je niet uit een boekje of net zoals aan de kant van het zwembad passief toezien hoe je moet zwemmen. Je moet dus het water in! en er moet een getraind worden en dat doe je door te oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Net als met dat zwemmen.